kontakt@adwokacimmr.pl
25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 38/4

NASZA OFERTA

USŁUGIKOMPLEKSOWA OFERTA

Każda osoba w naszej kancelarii ma za sobą doświadczenia z różnych dziedzin prawa. Mamy swoje specjalizacje, ale jako zespół pokrywamy najpopularniejsze obszary, z którymi zmagają się nasi klienci!

PRAWO RODZINNE I CYWILNE

Sprawy o rozwód, alimenty, kontakty z dziećmi, odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Sprawy spadkowe, o zasiedzenie, zniesienie współwłasności.

Pomoc prawna obejmuje analizę przedłożonej przez Klienta dokumentacji, konsultacje, uczestnictwo w rozprawach oraz sporządzanie pism procesowych w toku.

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy uzależnione jest od nakładu pracy oraz stopnia skomplikowania danej sprawy. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

PRAWO KARNE

Występujemy zarówno jako obrońca oskarżonych oraz jako pełnomocnik pokrzywdzonych (oskarżycieli posiłkowych) zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego. Pomoc prawna w sprawach karnych obejmuje uczestnictwo we wszelkich czynnościach, w których udział adwokata jest przewidziany przez przepisy prawa takich jak m.in. przesłuchanie, konfrontacja, oględziny, udział w rozprawach, a także sporządzanie pism procesowych w toku.

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy uzależnione jest od nakładu pracy oraz stopnia skomplikowania danej sprawy. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

PRAWO HANDLOWE

Sporządzanie umów, pism procesowych, opinii prawnych oraz udzielanie propozycji rozwiązań prawnych, prowadzenie postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym

Sporządzanie oraz opiniowanie umów najmu lokali użytkowych w Centrach Handlowych w tym przede wszystkim analiza zabezpieczeń wskazanych w umowie (gwarancja bankowa, dobrowolne poddanie się egzekucji z aktu notarialnego),opracowywanie dokumentacji korporacyjnej spółki, m.in. statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów

Nadzorowanie postępowań windykacyjnych na etapie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego.

Rozliczenie usługi jest zawsze indywidualnie ustalane z klientem. Najczęściej przedsiębiorcy preferują rozliczenie ryczałtowe.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy; ustalenie prawa do świadczeń z tytułu emerytury i renty; dochodzenie odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Reprezentacja przed organami administracji publicznej jak i na etapie sądowym, sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.